TƯ VẤN HỢP NHẤT CÔNG TY

tư vấn hợp nhất công ty hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất với nhau bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất để tạo thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất), đồng thời sẽ chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Hãy cùng Luật Hồng Phát tìm hiểu cách thức tư vấn hợp nhất công ty thông qua bài viết dưới đây

Hợp nhất công ty là một trong các cách thức tổ chức lại doanh nghiệp. Theo quy định tại tại Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014 thì Hợp nhất doanh nghiệp được là: “Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất”.

 Như vậy hiểu một cách đơn giản hai hoặc một số công ty có thể hợp nhất với nhau bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị hợp nhất để tạo thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất), đồng thời sẽ chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

1. Hoàn thiện hồ sơ hợp nhất công ty

  • Hợp đồng hợp nhất công ty;
  •  Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho công ty hợp nhất, hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty hợp nhất.
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
  • Giấy ủy quyền cho bên khác (nếu có)

2. Thực hiện các thủ tục sau

Bước 1: Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất.Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty hợp nhất

Bước 3: Gửi hợp đồng hợp nhất cho chủ nợ và thông báo cho người lao động về (trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua)

  • Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.​

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *