CỐ VẤN TÀI CHÍNH KHỞI NGHIỆP

Đây là dịch vụ chủ lực của 3B GROUP, hướng tới trong thời gian tới, tập trung cung cấp các Giải pháp quản trị tài chính tối ưu cho Starup , với hàng loạt các dịch vụ:ư

Giai đoạn hoạt động của Starup: Giai đoạn gọi vốn (Call for funding)

  • Nội dung 1: Tư vấn thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
  • Nội dung 2: Tư vấn định giá Start up
  • Nội dung 3: Tư vấn xác đinh nhu cầu vốn cần huy động và Lựa chọn phương án huy động vốn tối ưu
  • Nội dung 4: Tư vấn lập Hồ sơ thuyết trình về dự án trước các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam
  • Nội dung 5: Tư vấn, hỗ trợ và thay mặt Start up thuyết trình về dự án trước các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam

Giai đoạn hoạt động của Starup: Giai đoạn hoạt động

  • Nội dung 1: Tư vấn, đào tạo nhân sự quản trị tài chính đáp ứng nhu cầu điều hành của CEO
  • Nội dung 2: Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các quy chế hoạt động như quy chế tài chính, quy chế tiền lương & thưởng, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh…
  • Nội dung 3: Tư vấn xây dựng Bộ máy kế toán vừa đáp ứng tốt như cầu quản trị, vừa kiểm soát hiệu quả rủi ro về thuế, đồng thời đạt mục tiêu Min về các loại chi phí thuế: GTGT, TNDN, TNCN…
  • Nội dung 4: Tư vấn các hoạt động về quản trị tài chính doanh nghiệp như:Tư vấn định giá cổ phiếu; Tư vấn lập kế hoạch ngân sách; Tư vấn lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn; Tư vấn xác định giá khời điểm khi tiến hành IPO, tư vấn quản trị hiệu quả các nguồn vốn DN, kỹ năng sử dụng đòn bẩy tài chính…
  • Nội dung 5: Tư vấn định giá doanh nghiệp và chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong quá trình mở rộng hoạt động SXKD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *