Thẩm định giá máy móc thiết bị

Thẩm định giá máy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Máy móc thiết bị có thể được thẩm định giá vì nhiều mục đích khác nhau. Khi thẩm định giá máy móc thiết bị vì mục đích tài chính, máy móc thiết bị được áp dụng giống như các thức thẩm định giá các tài sản khác. Vận dụng khái niệm giá trị thị trường và phương pháp chi phí thay thế khấu hao khi thẩm định giá cho những mục đích khác với mục đích báo cáo tài chính, máy móc thiết bị được thẩm định giá bằng cách áp dụng một cơ sở thẩm định giá thích hợp, việc thẩm định giá máy móc thiết bị có thể dựa trên thị trường tùy theo mục đích của việc thẩm định giá cũng như đặc điểm của máy móc thiết bị.

Phạm vi hoạt động thẩm định giá máy móc thiết bị ngày càng được mở rộng, phát triển ở các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới. Đặc biệt, ở Việt Nam, thẩm định giá nói chung và thẩm định giá máy móc thiết bị nói riêng cũng đang phát triển mạnh mẽ. Vì vậy khi thực hiện thẩm định giá máy móc thiết bị hay các lĩnh vực khác có liên quan đến thẩm định giá thì đây là nội dung cơ bản để thực hiện.

Đây là những tiêu chuẩn, nội dung chuyên môn, là căn cứ, chuẩn mực, quy trình cho các đơn vị, tổ chức, các sở ban ngành trong phạm vi cả nước để thực hiện một cách đồng bộ nhằm đưa ra kết quả thẩm định giá máy móc thiết bị đáng tin cậy và đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

Do đối tượng của việc thẩm định giá máy móc thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị phụ trợ để chế biến hoặc sản xuất…

Do đối tượng của việc thẩm định giá máy móc thiết bị rất rộng bao gồm thiết bị chuyên dùng, không chuyên dùng, những thiết bị lắp ráp, nguyên kiện hay công cụ, dụng cụ và các thiết bị phụ trợ để chế biến hoặc sản xuất…, tất cả những tài sản không phải là bất động sản để thực hiện một chức năng cụ thể đã được xác định trước.

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị

 • Mua bán và cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, vay vốn ngân hàng, cầm cố, thanh lý….
 • Liên doanh liên kết, đầu tư, góp vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp…
 • Niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán: điều này đưa vào bản cáo bạch của công ty để cung cấp thông tin cho việc phát hành chứng khoán.
 • Được cam kết như là một khoản thế chấp cho các tổ chức tài chính khi tiến hành vay.
 • Thanh lý tài sản, đền bù giải tỏa
 • Khấu hao để tính thuế, báo cáo tài chính….
 • Bảo hiểm, đền bù, khiếu nại
 • Sát nhập
 • Xử lý tranh chấp
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

Các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị

 • Phương pháp so sánh trực tiếp;
 • Phương pháp thu nhập;
 • Phương pháp chi phí;
 • Phương pháp lợi nhuận;
 • Phương pháp dùng hệ số;
 • Các phương pháp phù hợp khác…

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH

Danh mục hồ sơ tài liệu, phục vụ công tác thẩm định giá.

 • Danh mục tài sản
 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Các hóa đơn mua bán, kê khai chi tiết

Hotline tư vấn miễn phí: 0971.175.111

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *